• 1

  Raudondvario pilis

 • 2

  Raudondvario pilis

 • 3

  Oranžerija

 • 4

  Oranžerija

Nėra artimiausio renginio!
Nėra renginio atvaizdavimui

Informacija ruošiama

Susipažinkime! Kas mes, ko siekiame ir ką nuveikėme?

                   

https://www.facebook.com/groups/213210382194193/

Asociacija Raudondvariečių bendruomenė įkurta 2013 metų spalio 7 dieną

Mūsų bendruomenės tikslai:

· Vienyti miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus;

· Skatinti raudondvariečių pilietinį aktyvumą;

· Būti ne tik nakvojančiais kaime miestiečiais J;

· Plėtoti Raudondvario tradicijas, šventes bei kurti naujas;

· Organizuoti kultūros ir sporto renginius;

· Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu;

·  Šviesti gyventojus, rengti mokymus;

· Gerinti gyvenamąją aplinką,kurti saugią aplinką;

· Ugdyti žmonių sąmoningumą, suteikti erdvės bendruomenės narių saviraiškai.

 Mūsų bendruomenės principai:

· Apsišarvuoti žiniomis;

· Apjungti įvairių kartų atstovus bendriems darbams, problemų sprendimams;

· Mažais žingsneliais judėti į priekį, nesileidžiant į begalines diskusijas;

· Būti iniciatyviems, aktyviems, nebijoti daryti klaidų;

· Prisidėti kuo galima: fiziniu, intelektiniu darbu, finansais, idėjomis;

· Nekonfrontuoti su Raudondvario įstaigomis, organizacijomis, valdžia, bet tuo pačiu akylai stebėti jų darbą;

· Kurti ryšius, grįstus meile, pagarba, pasitikėjimu, geranoriškumu. Girdėti vieniems kitus ir mokytis dialogo kultūros;

· Kurti teigiamą Raudondvario įvaizdį.

 Pagrindinės mūsų bendruomenės veiklos kryptys:

1. Projektai ir veiklos, duodančios apčiuopiamą ir ekonominę naudą raudondvariečiams bei Raudondvario apylinkių gyventojams.

2. Projektai, puoselėjantys bendruomeniškumą, pilietiškumą ir bendravimą. Skatinantys Raudondvario ir jo aplinkinių rajonų gyventojus tapti bendruomenės nariais.

3. Projektai, teikiantys savirealizacijos galimybes bendruomenės nariams.

 Bendruomenės finansavimo šaltiniai:

· Valstybės parama kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti;

· ES finansuojama Leader programa;

· Kaimo plėtros fondas;

· Kitos nacionalinės ir tarptautinės organizacijos, fondai, valstybinės ir savivaldybių institucijos

(kredito unijos);

· 2% gyventojų parama iš GPM;

· Privačios paramos lėšos.

Raudondvariečių bendruomenės (RB) nariais gali tapti pilietiški, atsakingi Raudondvario ir jo apylinkių gyventojai. Daugiau informacijos apie narystę suteiksime elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel.: 8 659 15823 Aušra Lukošienė (bendruomenės pirmininkė)

 

 Gyvenvietės istorija

Raudondvaris – viena seniausių Kauno rajono gyvenviečių. Ir jo istorija neatsiejama   nuo Raudondvario dvaro istorijos. Architektūros ansamblis, kurį sudarė XVII a. 1-osios pusės renesanso pilies rūmai, šiaurinė ir pietinė oficinos, oranžerija, liokajaus namas, arklidės,   ūkvedžio namelis, šiaurinis ir pietinis svirnai, ledainė ir parkas (užveistas XIX a.). Dvaro mūrų spalva       suteikė pavadinimą ir visai gyvenvietei. Nors rūmai vadinami pilimi ir turi pilies bruožų (bokštas, šaudymo angos), tačiau gynybinės reikšmės neturėjo, sienas būtų nesunkiai įveikusios to meto patrankos. Tai buvo reprezentaciniai rūmai. Iš negausių rašytinių istorijos šaltinių nustatyta, kad pirmasis Raudondvario dvaro savininkas ir statytojas buvo Kauno pakamaris, t. y. kunigaikščio skiriamas apskrities pareigūnas,

 Vaitiekus Dziavaltauskas. Jam mirus, turtą perėmė jo brolis Jonas Dziavaltauskas. 1652 m. dvarą iš šios šeimos pirko LDK didysis etmonas, Vilniaus vaivada Janušas Radvila. Pasakojama, kad pilies pamatus padėti įsakiusi pati Barbora Radvilaitė. J.Radvilai mirus po 3 metų, turtą paveldėjo jo pusbrolis ir žentas, Prūsijos gubernatorius ir Lietuvos arklininkas Boguslavas Radvila.LDK feodalų kare su Rusija (1659 m.), caro kariuomenės Kauno įgulos išpuolio metu, rūmai išplėšti, o mediniai dvaro pastatai sudeginti, tačiau per vienerius metus atstatyti. Nuo 1662 metų dvaras keliavo iš rankų į rankas tarp Radvilų, Vorlovskių ir Zabielų, kol 1819 metais jį įsigijo Tiškevičiai. Tiškevičių valdymo laikotarpiu Raudondvario dvaras garsėjo kaip kultūros, meno centras. Jie restauravo rūmus, pastatė oranžeriją, sutvarkė arklides, įkūrė parką. Veikė dvaro orkestras, kurį laiką ir teatras, sukaupta daugiau kaip 20 tūkst. egzempliorių knygų biblioteka.

1831 m. sukilimo metu rūmai apdegė, todėl vėliau Tiškevičiai juos atstatė ir šiek tiek rekonstravo. 
Po 1855 m. rekonstrukcijos jie tapo dar puošnesni ir įgijo neogotikos bruožų. Darbams vadovavo 
Laurynas Cezaris Anikinis. 1856 m. jis projektavo ir pastatė Raudondvario bažnyčią. 
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Raudondvario pilies lobiai buvo sparčiai išvežti į Lenkiją ir kitur. Daugumos jų likimas nežinomas. Karo metais dvaro rūmuose buvo įsikūrusi vokiečių Oberosto valdybos būstinė.Tarpukario metais dvaro rūmai tapo moterų globos komiteto vaikų namais, o antrojo pasaulinio karo metais besitraukdama vokiečių kariuomenė rūmus sunaikino. 

1944 m. Raudondvario rūmų pietinėje oficinoje ir arklidėse įsikūrė mašinų-traktorių stotis (MTS). Naujasis šeimininkas – rusų tautybės direktorius naikino viską, kas dar priminė grafus. Paskutinis Raudondvario savininkas Benediktas Jonas Tiškevičius mirė Paryžiuje 1948 m., o jo vienintelis sūnus Benediktas Vladislovas, neturėjęs vaikų, tragiškai žuvo Varšuvoje 1956 m. Daugiau šios šakos grafų palikuonių, tikėtina, nėra likę.

1958 m. dvare įsikūrė Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos institutas. 1959–1973 m. pagal architektų S. Čerškutės ir V. Jurkšto projektą pilies dvaro ansamblis buvo atstatytas, paryškinti renesanso bruožai. Vėliau rūmai priklausė Žemės ūkio institutui (LŽŪU).  

Nuo 1993 m. Raudondvario dvaras tapo kultūros centru, rūmuose įrengta Raudondvario, grafų Tiškevičių istorijos bei kompozitoriaus J. Naujalio ekspozicija, o nuo 2002 m. jo garbei atidarytas memorialinis muziejus.

Tarp 1993 ir 2003 metų čia veikė dailininko Konstantino Žardalevičiaus dailės studija. Atkurta grafų dvaro vėliava. 

Raudondvario dvaras nuo 2008 m. priklauso Kauno rajono savivaldybei, ansambliui suteiktas kultūros paminklo statusas.Visam dvaro statinių kompleksui sutvarkyti iš ES fondų ir savivaldybės biudžeto atseikėta apie 20 mln. Lt. Dvaro parke, Menų inkubatoriuje bei pilyje organizuojamiįvairūs koncertai, konferencijos, festivaliai, parodos ir kiti renginiai.

 Aktyvi bendruomenė

Gyvenvietėje veikia ir visuomeninės organizacijos: dvi bendruomenės - Raudondvario kaimo bendruomenės centras (pirm. Algirdas Svidinskas) bei 2013 m. susibūrusi Raudondvariečių bendruomenė (pirm. Jurga Petrauskienė), jaunimo klubas „Veikama“ (pirm. Gintarė Dūdaitė - Bartkienė), Senjorų klubas (pirm. Juozas Vaikšnora). Bendruomenės telkia gyventojus problemų sprendimams bei laisvalaikiui, prisideda prie švenčių organizavimo, rašo projektus.

Raudondvario tradicijos

Kultūros centras, gimnazija, biblioteka, dvaras ir kitos organizacijos kasmet rengia įvairius koncertus, minėjimus, šventes. Kai kurie jų tampa kasmetiniai – dainuojamosios poezijos renginys „Ant žemės krašto“, Tarmiškosios kūrybos šventė, respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Šok, trypk, linksmas būk“, respublikinis J.Naujalio mišrių chorų festivalis, derliaus šventė „Rudens sambariai“, Kauno rajono eglutės įžiebimo šventė, gabių vaikų apdovanojimai „Bitės“ nominacijos ir kt.Tradicija greičiausiai taps ir Raudondvario gimnazijos Mokinių tarybos (MT) kalėdinis labdaros koncertas. O šiemet gegužės 31 d. pirmą kartą bus švenčiama Raudondvario miestelio šventė. Kai kuriuose istoriniuose šaltiniuose teigiama, kad miestelio gimtadienis gali būti siejamas su Žygimanto Augusto sumanytos pilies statybos pradžia 1572 m. 04.30 d.

Informacija ruošiama

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.

f